Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

27/01/2022

Công ty cổ phần Glexhomes công bố Nghị quyết HĐQT số 58/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 về việc chấp thuận giao dịch với bên liên quan, thông tin chi tiết như file đính kèm dưới đây:

Click xem ngay: CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN