Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

26/01/2022

Công ty cổ phần Glexhomes xin trân trọng gửi đến Quý nhà đầu tư Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Glexhomes cho kỳ báo cáo từ 01/01/2021 đến 31/12/2021, thông tin chi tiết như file đính kèm dưới đây:

Báo cáo định kỳ tình hình gốc lãi, doanh nghiệp 31122021 Glexhomes