Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

Thông báo về việc hủy niêm yết trái phiếu GLH121019 của Công ty Cổ phần Glexhomes

03/05/2024

Công ty CP GLEXHOMES xin trân trọng Thông báo số 2098/TB-SGDHN về việc hủy niêm yết trái phiếu GLH121019 và Quyết định hủy niêm yết trái phiếu số 428/QĐ-SGDHN ngày 02/05/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội. Chi tiết như sau:

 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần GLEXHOMES
 • Mã chứng khoán: GLH121019
 • Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
 • Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu
 • Số lượng trái phiếu hủy niêm yết: 5.000.000 trái phiếu
 • Giá trị trái phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng                    
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Ngày hủy niêm yết: 07/05/2024
 • Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 06/05/2024

Attachments: 

 1. Thông báo 2098-TB-SGDHN Vv hủy niêm yết TP GLH121019
 2. QĐ 428-QĐ-SDGHN Vv hủy niêm yết TP GLH121019