Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

15/06/2022

Ngày 14/06/2022, Công ty CP GLEXHOMES nhận được Quyết định số 27745/QĐ-CTHN-TTKT5-XPVPHC của Cục thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với các nội dung sau:

-       Tổng số tiền phạt: 199.780.182 đồng

-       Tổng số thuế nộp bổ sung: 959.560.200 đồng

-       Tổng số tiền chậm nộp tiền thuế: 141.526.742 đồng

Sau khi nhận thông báo của Cục thuế Hà Nội, Glexhomes đã đối chiếu, rà soát và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế..