Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tiền gốc đáo hạn và lãi Kỳ 06 trái phiếu GLH121019 (phát hành Đợt 1 năm 2021)

19/04/2024

Công ty CP GLEXHOMES xin trân trọng gửi đến Quý nhà đầu tư Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tiền gốc đáo hạn và lãi Kỳ 06 trái phiếu GLH121019 (phát hành Đợt 1 năm 2021)  như sau:

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần GLEXHOMES

  • Mã chứng khoán: GLH121019

  • Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

  • Mệnh giá giao dịch: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu                    

  • Sàn giao dịch: HNX

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2024

  • Ngày thanh toán: 17/05/2024

Attachments: Thông báo về ngày ĐKCC_TP GLH121019_TT lãi Kỳ 6 và trả gốc