Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận lãi Kỳ 03 trái phiếu GLH121019 (phát hành Đợt 1 năm 2021)

31/10/2022

Công ty CP GLEXHOMES xin trân trọng gửi đến Quý nhà đầu tư Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận lãi Kỳ 03 trái phiếu GLH121019 (phát hành Đợt 1 năm 2021)  như sau:

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần GLEXHOMES

  • Mã chứng khoán: GLH121019

  • Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

  • Mệnh giá giao dịch: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu                    

  • Sàn giao dịch: HNX

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022

  • Ngày thanh toán: 17/11/2022

Attachments: Thông báo Thông báo 547-TB-GLH về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận lãi kỳ 3