Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Quyết định Chủ tịch HĐQT V/v Bà Nguyễn Thị Minh Hải thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không điều hành và bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Ngọc

27/01/2023

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Quyết định Chủ tịch HĐQT V/v Bà Nguyễn Thị Minh Hải thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không điều hành và bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Ngọc giữ chức danh Thành viên HĐQT không điều hành. Chi tiết như file đính kèm:

  1. Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT
  2. QĐ CT HĐQT bà N.T.M Hải thôi giữ chức danh TV HĐQT
  3. QĐ CT HĐQT bà P.T.B Ngọc giữ chức danh TV HĐQT