Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua việc đầu tư vào các công ty mục tiêu thuộc thẩm quyền HĐQT

11/08/2023

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua việc đầu tư vào các công ty mục tiêu thuộc thẩm quyền HĐQT ngày 10/08/2023. Chi tiết như file đính kèm.