Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua việc đầu tư bổ sung thực hiện dự án cao tầng tại lô đất C17-C18

30/10/2023

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 328/NQ-HĐQT Thông qua các nội dung xin ý kiến như nêu tại tờ trình số 322/TTr-GLH ngày 23/10/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần GLEXHOMES. Chi tiết như file đính kèm

  1. NQ 328 ngày 30102023 Thông qua TTr 322
  2. Tờ trình 322 Vv thông qua đầu tư bổ sung thực hiện dự án cao tầng tại lô đất C17-C18