Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Nghị quyết HĐQT Vv Bà Nguyễn Thị Minh Hải thôi giữ chức danh Thành viên UBKT và bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Ngọc giữ chức danh Thành viên UBK

27/01/2023

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT Vv Bà Nguyễn Thị Minh Hải thôi giữ chức danh Thành viên UBKT và bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Ngọc giữ chức danh Thành viên UBKT. Chi tiết như file đính kèm:

  1. NQ HĐQT nhân sự UBKT
  2. QĐ CT HĐQT bà N.T.M Hải thôi giữ chức danh TV UBKT
  3. QĐ CT HĐQT bà P.T.B Ngọc giữ chức danh CT UBKT