Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en
 

CBTT Nghị quyết HĐQT V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Dũng

28/10/2022

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 545/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Dũng. Chi tiết như file đính kèm

Attachments: Nghị quyết HĐQT số 545/NQ-HĐQT