Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Nghị quyết HĐQT Thông qua giao dịch với bên liên quan

03/10/2023

Công ty CP GLEXHOMES trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 301/NQ-HĐQT ngày 03/10/2023 Vv Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 290/TTr-GLH ngày 28/09/2023. Chi tiết như file đính kèm

  1. TTr 290 Vay TBGL
  2. NQ 301 Vay TBGL