Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

CBTT Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 05/12/2023

06/12/2023

Công ty Cổ phần Glexhomes (“Công ty”) xin trân trọng công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 05/12/2023. Chi tiết như file đính kèm.

Attachments: Điều lệ Cty GLH sửa đổi bổ sung 05-12-2023