Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

Hành chính/Nhân sự/Thư ký

STT

Chức danh

Địa điểm

Ngày đăng

Ngày hết hạn

1

Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng

11/12/2023

31/12/2023