Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

Bất động sản

STT

Chức danh

Địa điểm

Ngày đăng

Ngày hết hạn

1

Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng

11/12/2023

31/12/2023

2

Dự án Hải An Center, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

30/11/2023

30/12/2023

3

Dự án Hải An Center, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

29/11/2023

30/12/2023

4

Dự án Hải An Center, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

29/11/2023

30/12/2023