Đăng ký
Tuyển dụng Liên hệ
vi en

Hoạt động doanh nghiệp

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 2/T1
13/01/2023

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 2/T1

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 1/T1
08/01/2023

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 1/T1

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 5/T12
30/12/2022

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 5/T12

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 4/T12
23/12/2022

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 4/T12

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 3/T12
16/12/2022

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 3/T12

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 2/T12
10/12/2022

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 2/T12

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 1/T12
03/12/2022

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 1/T12

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 4/T11
25/11/2022

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 4/T11

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 3/T11
19/11/2022

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 3/T11

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 2/T11
11/11/2022

GLEXHOMES NEWS - BẢN TIN CUỐI TUẦN 2/T11

Hãy cùng Glexhomes điểm lại những tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua!